สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร

MJURADIO FM 90 MHz

"คลื่นเสียงเพื่อการศึกษา คลื่นปัญญาของสังคม"

ฟังรายการย้อนหลัง

ผังรายการ

MJU RADIO FM 90 MHz

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

MJU RADIO

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานที่บริการข้อมูล ข่าวสาร ความวิชาการ และความบันเทิง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรสู่ชุมชน ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.